TFS 2010 DeepDive i Stockholm i oktober

Note: Swedish post

Efter att ha kört många seminarier, workshops och deep dive kurser på Visual Studio och TFS 2010 i Norge är det nu äntligen dags för oss att köra kurs i Sverige!

Första tillfället blir nu i oktober på Cornerstone 18-21 Oktober. Saxat från kursbeskrivningen:

 

T359 – Effektiv systemutveckling med Visual Studio och Team Foundation Server 2010

I denna utbildning lär vi dig hur du och din organisation kan effektivisera systemutvecklingsprocessen med hjälp av Visual Studio och Team Foundation Server. Målgruppen för denna kurs är främst utvecklare och arkitekter men den är lämplig även för testare och den som ansvarar för metoder och processer.

Du lär dig

Du lär dig att jobba effektivt med bland annat källkodshantering, branching, change tracking, work items, automatiska byggen, tester och mycket annat.

Ämnesområden

 • Introduktion/Arkitektur
 • “Lap around TFS”
 • Source Control
  Branching/Branch Visualization
  Branching scenarios och hur dessa implementeras i TFS
  Change tracking, hur man kan spåra vilka ändringar (work items) som har blivit mergade till olika branches
  Checkin Policies
  Deployment/Uppgradering
 • Work Items Introduktion
 • Genomgång av de vanligaste TFS process templates (MSF Agile/CMMI, MS Scrum, Scrum for Team System.)
 • Work Items Customization
 • TFS Process Templates och Process Guidance
 • Team Foundation Build Overview/Arkitektur
 • Build Controllers/Build Agenter
 • Windows Workflow 4.0
 • Uppgradering från TFS 2005/2008
 • Test Overview/Arkitektur
 • Test planer, Test Suites och Test Cases
 • Microsoft Test Manager (MTM)
 • Test Automation
 • TFS Customization/Extensibility
 • TFS Events
 • TFS API

 

Anmäl er här:

http://www.cornerstone.se/Web/Templates/CoursePage.aspx?id=2513&course=COUR2010083117182403594425&epslanguage=SV

Vi ses där! 🙂

TFS Team Build 2010: How to place the build output to a fixed location

By default, TFS Team Build creates a new folder in the drop location for every build. I have seen request from people that wonder how to always have team build put the output in the same folder every time, effectively overwriting the results from the last build. This is easy to accomplish by adding an activity that copies the drop folder to a fixed location.

To copy the result of the build to a fixed location, you need to modify the build process template:

 1. Open the build process template XAML file in the workflow designer.
 2. Click on the Collapse All link in the upper right corner so that only the top level activities are shown
 3. Open the Toolbox window and locate the CopyDirectory activity (it is located in the Team Foundation Build Activities tab)
 4. Drag the CopyDirectory activity onto the design surface and drop it between the Run On Agent and the Check In Gated Changes for CheckInShelveset Builds activity:

  image  

 5. Right click on the CopyDirectory activity and select Properties. Fill out the properties, you will of course need to modify the path for the destination accordingly:

  image

 6. Save the build definition and check it in. NB: Remember to check in the build process template file after modifying it, a lot of times people forget this step!
 7. Queue a new build and, after the build has succeeded, verify that the build output has been copied to the corresponding output path

To make this build process template more generic, you proabably want to create a process parameter that lets you define the path either when you create a new build definition, or when you queue the build (or both). This will let you you reuse the build process template for builds with different output paths